Refundacja NFZ:

Zasady refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowiana (NFZ) przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych:

Podstawą do uzyskania dofinansowanego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym. W razie jakichkolwiek wątpliwości pracownik NFZ ma prawo zweryfikować dane przedstawione w zleceniu. Zlecenie może być dostarczone do ŁOW NFZ osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową.

Wystawione zlecenie musi zostać potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ, do którego został zgłoszony pacjent.

Zlecenia wystawione osobom zameldowanym na terenie województwa łódzkiego można potwierdzić w punktach potwierdzania zleceń ŁOW NFZ: w Łodzi, Sieradzu, Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim.

Zasady finansowania

Wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze pacjent otrzymuje na własność. NFZ finansuje je do wysokości limitu ceny określonego w przepisach ministra zdrowia (100%, 90%, 70%, 50%).

Jeśli cena wybranego przez pacjenta przedmiotu jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto a kwotą refundacji.

Prawo do nabycia bezpłatnych (do wysokości limitu) przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, na podstawie zlecenia lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje:

  • inwalidom wojennym i wojskowym,
  • cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • osobom represjonowanym,
  • uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Ortezy, które podlegają refundacjii i mogą być realizowanie w naszym sklepie medycznym , jak i wszystkie inne pozostałe przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze, charakteryzują się wysoką jakością i pochodzą od sprawdzonych producentów.

W razie problemów i pytań dotyczących refundacji, chętnie pomożemy. Można do nas pisać lub dzwonic codziennie o d8.30-16.30

Naprawy sprzętu

Podstawą do naprawy przedmiotu ortopedycznego podlegającego dofinansowaniu (np. wózka inwalidzkiego, aparatu ortopedycznego, protezy kończyny) jest wniosek o wykonanie naprawy. Druk wniosku można otrzymać w oddziale wojewódzkim NFZ lub pobrać ze strony internetowej. Wypełniony przez pacjenta wniosek musi zostać potwierdzony w oddziale wojewódzkim Funduszu.

Naprawa odbywa się u świadczeniodawcy, u którego pacjent kupił przedmiot ortopedyczny.

źródło: https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/jak-sie-leczyc/1454-przedmioty-ortopedyczne-i-rodki-pomocnicze

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1061/1

1 thought on “Refundacja NFZ

  1. Bardzo profesjonalna obsługa- wyksztalcony personel umiejący doradzić ,sprzęt niezawodny i bardzo porządny . Panie tam pracujące znają się na swoim fachu. Polecam serdecznie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *