Refundacja NFZ

Refundacja NFZ: Zasady refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowiana (NFZ) przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych: Podstawą do uzyskania dofinansowanego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedyczn...