Zasady dopłat i refundacji przez PEFRON w Łodzi.

pobierz wniosek Wniosek_o_dofinansowanie_do_zaopatrzenia_w_przedmioty_ortopedyczne_i_srodki_pomocnicze

O dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne jeżeli ich dochód nie przekracza kryterium dochodowego.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do zakupu lub naprawy:
– przedmiotów ortopedycznych (np. obuwie ortopedyczne, wózki inwalidzkie, foteliki dla dzieci, urządzenia pionizujące itp.);

– środków pomocniczych (np. protez oka, aparatów słuchowych itp.).

Warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków PFRON jest posiadanie przyznanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie złożonego zlecenia do lekarza opiekującego się osobą niepełnosprawną.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób dorosłych
(z wyjątkiem aparatów słuchowych ) wynosi:

 • 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym
  na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany;
 • do 150 % sumy kwoty limitu, o którym mowa wyżej, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Wysokość dofinansowania do aparatów słuchowych wynosi:

 • 100 % sumy kwoty limitu (określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie) oraz wymaganego udziału własnego osoby z niepełnosprawnościami w zakupie aparatu lub przy zakupie drugiego aparatu w przypadku obustronnego oprotezowania.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla dzieci do 18 roku życia i młodzieży do 24 lat uczącej się i niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności oraz osób aktywnych zawodowo i bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, wysokość dofinansowania wynosi:

 • 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym
  na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany;
 • do 150 % sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
Regulamin udzielania osobom z niepełnosprawnościami dofinansowania ze środków PFRON do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych przyznawanych osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

 

 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

  ZAOPATRZENIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY

  Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może otrzymać osoba niepełnosprawna, jeżeli:

  • jej przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  – 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

  – 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;

  • zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

  Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów przedsięwzięcia, jednak
  ze względu na niedobór środków finansowych, maksymalna kwota dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób dorosłych nie może przekraczać 3 500 zł, a dla dzieci
  do lat 18 maksymalna kwota dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego nie może przekraczać 5 000 zł.

  Sprzęt rehabilitacyjny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej)

  Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może otrzymać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli prowadzi działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed datą złożenia wniosku, nie ma zaległości wobec PFRON lub nie była w ciągu trzech lat stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie oraz udokumentuje posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia
  w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

  Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów przedsięwzięcia. W przypadku niedoboru środków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, może przyznać dofinansowanie mniejsze niż 80%.

  Termin składania wniosków: do 30 listopada roku poprzedzającego rok planowanych zakupów.

PODNOŚNIKI

Prezentowane na stronie produkty są wyrobami medycznymi.
Dla bezpieczeństwa używaj ich zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.

W ofercie naszego sklepu znajdziecie państwo podnośniki firmy Vermeiren, LeviCare Mobilex i innych wiodących firm.

Podnośniki jezdne pozwalają na bezpieczny i komfortowy transfer osoby z niepełnosprawnością lub osoby starszej podczas wykonywania codziennych czynności. Podnośnik rehabilitacyjny znajduje zastosowanie u osób, które wykazują potrzebę wspomagania zmiany pozycji, a także przesiadania z wózka inwalidzkiego lub w trakcie czynności higieniczno-toaletowych. Podnośnik jezdny umożliwia płynne unoszenie i opuszczanie użytkownika, a dzięki mobilnej bazie jezdnej możliwe jest, w zależności od potrzeb, pokonywanie niezbędnych odległości. W przypadku zastosowania podnośnika jezdnego unikamy ingerencji w infrastrukturę mieszkania. Odpowiednie uchwyty oraz mobilne kółka, w które wyposażony jest podnośnik dla niepełnosprawnych pozwalają na bezproblemowy transfer użytkownika. Dodatkowo podstawa jezdna podnośnika posiada system, który pozwala na dopasowanie jej szerokości w zależności od rozmiarów wózka inwalidzkiego.

Na podnośniki transportowo-kąpielowe pacjent może ubiegać się o refundację ze środków PEFRON w wysokości 80% wartości zakupu. Zakup finansowany jest dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Finansowanie jest możliwe w ramach programu Likwidacja Barier.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Przykładowy podnośnik: (link poniżej)

Eagle 620 625

EAGLE 620

 

PODNOŚNIKI WANNOWE

W ofercie sklepu posiadamy również podnośniki wannowe. Na te podnośniki mogą państwo uzyskać do 80% dofinansowania z PEFRON w ramach programu z ,,Likwidacja barier architektonicznych”.

PODNOŚNIK CAPRI

Capri

CECHY PRODUKTU:

• czas ładowania tylko 1 godzina dzięki akumulatorom
litowo-jonowo-manganowym umieszczonym w lekkim
pilocie sterującym
• łatwy montaż i demontaż na 5 części
bez dodatkowych narzędzi
• zdejmowane części elektryczne ułatwiają czyszczenie
• stabilne siedzenie dzięki dobrze wyprofilowanej powierzchni
• powierzchnia siedziska z tworzywa zapobiegającego ześlizgowi
• zastosowane tworzywo z jonami srebra ułatwia utrzymanie
urządzenia w czystości i działa antybakteryjnie,
• dostępne jako opcja niebieskie nakładki bakteriostatyczne,
antypoślizgowe
• kolor: biały.

https://www.meyra.pl/nasza-oferta/produkty-pomocnicze/art-lazienkowe/capri

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.