refundacja łódź - wózek inwalidzki

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające w sprawie wykazu wyrobów medycznych [1], które wprowadza nową numerację wyrobów według kodów, a nie jak dotychczas liczb porządkowych. W rozporządzeniu dodano również nowe wyroby medyczne, zaś w przypadku niektórych wyrobów zmieniono limity finansowania oraz udział pacjenta w tym limicie (m.in. protez, ortez, wyrobów chłonnych i sprzętu stomijnego).

Realizacja zleceń wystawionych przed 1 stycznia 2024 , które do 31
grudnia br. zostały:

1) wystawione lub

2) wystawione i potwierdzone, lub
3) częściowo zrealizowane
– zachowują ważność i są realizowane na dotychczasowych zasadach.

Ortezy – refundacja w Łodzi. Podpisaliśmy umowę z NFZ

Różnego rodzaju dolegliwości w okolicy stawów, takie jak zwichnięcia i kontuzje znacząco utrudniają codzienne funkcjonowanie, a także uniemożliwiają uprawianie sportu. Często są one spowodowane stanami zapalnymi, zwyrodnieniami, starzeniem się czy nadmiernym obciążeniem stawu. W takich sytuacjach ortezy stanowią podstawową i konieczną pomoc, dostosowaną do rodzaju konkretnej kończyny. Stabilizują one staw oraz wspierają proces leczenia i rehabilitacji. Jednak zakup tych ortez może wiązać się z dużym i dodatkowym wydatkiem. Dlatego warto wiedzieć, że możliwa jest ich refundacja przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) dla wszystkich ubezpieczonych pacjentów.

Orteza dla dzieci

Orteza dla dzieciOrteza dla dzieci także może być refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co ułatwia rodzicom dostęp do niezbędnego sprzętu ortopedycznego dla ich pociech. Refundacja dotyczy tych ortez, które są niezbędne do dalszego leczenia i rehabilitacji. Obejmuje zarówno kończyny dolne, jak i kończyny górne. Decyzja o przyznaniu refundacji jest podejmowana przez NFZ na podstawie oceny złożonego wniosku i dokumentacji medycznej. Po pozytywnej decyzji rodzic lub opiekun może skorzystać z refundacji i zakupić odpowiedni typ ortezy. Warto pamiętać, że orteza dla dzieci jest doskonale dostosowana do potrzeb rosnącego organizmu, zapewniając optymalne wsparcie i wzmocnienie leczonych kończyn.

NOWE ROZPORZĄDZENIE W SORAWIE WYROBÓW MEDYCZNYCH

2 thoughts on “Refundacja NFZ – nowe zasady 2024

  1. Bardzo profesjonalna obsługa- wyksztalcony personel umiejący doradzić ,sprzęt niezawodny i bardzo porządny . Panie tam pracujące znają się na swoim fachu. Polecam serdecznie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.